Cennik

 • Zasady rozliczeń

  Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

  Systemy rozliczeń
  Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:
  – System wynagrodzenia zryczałtowanego; Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  – System rozliczeń godzinowych; Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

  Terminy płatności
  Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

  Inne zasady
  Kancelaria nie pobiera, co do zasady, tzw. premii za sukces (success fee). Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.

 • Porady prawne

  Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

  Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady wynosi od 150 do 200 zł. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

 • Pisma procesowe i umowy
  Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.
  Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

  Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

  Aktualnie stawka wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy wynosi od 300 zł do 500 zł. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

 • Sprawy sądowe

  Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia radcowskiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

  Przykładowo w „zwykłej” sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
  1) do 500 zł – 120 zł;
  2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 360 zł;
  3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 1.200 zł;
  4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 2.400 zł;
  5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 4.800 zł;
  6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 7.200 zł;
  7) powyżej 200.000 zł – 14.400 zł.

  Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

  Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

 • Negocjacje

  Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.

 
 
Aktualną informację o stawkach można uzyskać pod tel. Kancelarii lub e-mailem.