Zakres usług

Prawo cywilne w pozostałym zakresie

• pozwy o zapłatę i windykacja nalezności;
• ochrona przed nieuczciwą konkurencją;
• przygotowanie projektów umów i ogólnych warunków umów;
• rozwiązywanie umów;
• sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy;
• udział w negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych;
• sprawy własności, posiadania i ich naruszenia;
• sprawy wieczystoksięgowe;
• sprawy lokalowe, obrona praw najemców i lokatorów (np. o eksmisję);
• błędy w sztuce medycznej;
• sprawy konsumenckie – reklamacje, odszkodowania;
• dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
• dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli;
• sprawy naruszenie dóbr osobistych;
• prawo prasowe.