Zakres usług

Prawo spadkowe

• zachowek,
• uznanie spadkobiercy za niegodnego,
• wyłączenie od dziedziczenia,
• zobowiązanie do wykonania zapisu,
• zobowiązanie do wykonania polecenia,
• zmniejszenie zapisu lub polecenia,
• wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom,
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
• uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku,
• zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
• dział spadku,
• dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
• zabezpieczenie spadku,
• spis inwentarza,
• wyjawienie przedmiotów spadkowych,
• ustanowienie kuratora spadku,
• przyjęcie spadku wprost,
• przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
• odrzucenie spadku,
• zwolnienie wykonawcy testamentu,
• podatek od spadków i darowizn, w tym reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym.