Zakres usług

Prawo spółek

• tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych (w tym projekty statutów i umów spółek);
• prowadzenie postępowań rejestrowych w urzędach i rejestrach;
• opracowanie zmiany umów i statutów spółek (w tym przy podwyższaniu kapitału zakładowego);
• prowadzenie bieżącego doradztwa w codziennej działalności spółek;
• sporządzanie audytu prawnego spółek (raport prawny dotyczący sytuacji prawnej spółki);
• obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku;
• prowadzenie obsługi organów spółek (sporządzanie regulaminów wewnętrznych tych organów);