Zakres usług

Prawo zamówień publicznych

• doradztwo przy tworzeniu ofert;
• reprezentacja klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
• pomoc prawna w stosowaniu środków odwoławczych w oparciu o Prawo zamówień publicznych;
• zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych