Często
zadawane
pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Czy możliwy jest rozwód bez rozprawy lub online?

Tak. Możliwy jest zarówno rozwód bez rozprawy, jak i rozwód online. Zmiany w tym zakresie zostały zapoczątkowane nowelizacją przepisów kodeksu…

Czy warto złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

W przypadku niekorzystnej decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego czego dotyczy ta…

Kiedy własnoręczny testament będzie ważny?

Zasadniczą i podstawową formą testowania jest sporządzenie testamentu własnoręcznego, to jest własnoręczne spisanie ostatniej woli przez testatora i opatrzenie tak…

Jak rozwiązać spór we wspólnocie mieszkaniowej

Spór we wspólnocie mieszkaniowej może dotyczyć zwykłych codziennych spraw, jak i tych, które dotyczą spraw poważniejszych, takich jak zagospodarowanie nieruchomości…

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości?

Tak, możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli. Dotyczy to sytuacji, gdy jest kilku właścicieli nieruchomości,…

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie jest czasem trudniejszy i kosztowniejszy, niż sam rozwód. Jeżeli małżonkowie są w zgodzie co do podziału…

Kiedy możliwe jest odrzucenie spadku

Zdarza się, że umiera osoba bliska, która nie pozostawia po sobie żadnego majątku, tylko długi. Może być również tak, że…

Czy radca prawny też może prowadzić sprawę o rozwód?

Tak, również radca prawny może reprezentować stronę w sprawie o rozwód. Jest tak od 2007 roku, kiedy otwarto radcom prawnym…

Jak napisać pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę jest pismem procesowym kierowanym do Sądu, a w związku z tym powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim…

Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca uchylenie się od regulowania zobowiązań pieniężnych, w związku z upływem określonego czasu. Odpowiedź na…

Kiedy mogę nabyć własność działki przez zasiedzenie?

Aby możliwe było nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie wymagane jest spełnienie dwóch warunków: 1) należy posiadać samoistnie daną nieruchomość i…

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych