Prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Michalski oferuje między innymi usługi prawne w następujących obszarach:

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń (w tym występowanie przed urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, administracją rządową, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
  • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych oraz przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych