Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Michalski oferuje usługi prawne między innymi w następujących obszarach:

 • rozwód;
 • podział majątku po rozwodzie;
 • alimenty;
 • kontakty z dzieckiem;
 • władza rodzicielska;
 • sądowe ustalenie ojcostwa;
 • powództwo o zaprzeczenie ojcostwa;
 • powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa;
 • przysposobienie;
 • opieka;
 • kuratela;
 • ubezwłasnowolnienie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych