Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Michalski oferuje usługi prawne między innymi w następujących obszarach:

  • reprezentacja pracodawcy bądź pracownika w postępowaniu sądowym (w sprawach np. o mobbing, dyskryminację, bezzasadne zwolnienie z pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w zakresie zakazu konkurencji);
  • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania;
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
  • sporządzanie odwołania od orzeczeń ZUS, apelacji od wyroku Sądu;
  • ustalenie prawa do renty;
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych