Spółki

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Michalski oferuje usługi prawne między innymi w następujących obszarach:

  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych (w tym projekty statutów i umów spółek);
  • prowadzenie postępowań rejestrowych w urzędach i rejestrach;
  • opracowanie zmiany umów i statutów spółek (w tym przy podwyższaniu kapitału zakładowego);
  • prowadzenie bieżącego doradztwa w codziennej działalności spółek;
  • sporządzanie audytu prawnego spółek (raport prawny dotyczący sytuacji prawnej spółki);
  • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku;
  • prowadzenie obsługi organów spółek (sporządzanie regulaminów wewnętrznych tych organów);

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych