Czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości?

Tak, możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli. Dotyczy to sytuacji, gdy jest kilku właścicieli nieruchomości, jednak faktycznie nieruchomością tą włada tylko jeden z nich. Może on zasiedzieć udziały pozostałych. Musi jednak udowodnić, iż doszło do widocznego na zewnątrz rozszerzenia zakresu posiadania ponad jego udział. Zaznaczyć przy tym należy, że samo niewykonywanie posiadania przez innych współwłaścicieli nie pozwala na uznanie, że inny współwłaściciel przejął całą działkę w samoistne posiadanie (ponad swój udział). Konieczne jest wykazanie woli władania nieruchomością wyłącznie dla siebie i z wolą odsunięcia od praw do nieruchomości pozostałych współwłaścicieli.

W postanowieniu z dnia 7 stycznia 2009 r., II CSK 405/08 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że o samoistnym posiadaniu współwłaściciela nieruchomości, który zamieszkuje w znajdującym się na niej budynku, nie przesądza sam fakt samodzielnego wykonywania uprawnień, ponoszenia ciężarów związanych z nieruchomością, a nawet pokrywanie przez niego kosztów remontu lub modernizacji budynku. Znaczenie ma również zachowanie współwłaściciela – posiadacza samoistnego w okresie zasiedzenia oraz po jego upływie. Również nie każdy remont świadczy o posiadaniu właścicielskim całej nieruchomości przez współwłaściciela wyłącznie dla siebie i jego woli odsunięcia od praw do niej innych współwłaścicieli. O samoistnym posiadaniu całości działki może świadczyć natomiast podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących znacznych remontów i zmian w przedmiocie współwłasności.

Stwierdzenie zasiedzenia na rzecz współwłaściciela wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu. Następnie w postępowaniu należy udowodnić, że zostały spełnione przesłanki do nabycia w drodze zasiedzenia. Opłata sądowa za wniosek o stwierdzenie zasiedzenia to 2.000,00 zł.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych