Jak podwyższyć alimenty?

Alimenty nie są zasądzane raz na zawsze. Zgodnie z art. 138. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Potrzeby uprawnionego (małoletnich dzieci) oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie. Tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu powyższego artykułu, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego (wytyczne Sądu Najwyższego z 1987 r.).


Najczęstszą przyczyną zmiany stosunków, a tym samym powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka, jest wzrost potrzeb dorastającego dziecka oraz ogólny wzrost cen.
Wspomniana zmiana stosunków związana jest wprost z zakresem świadczeń alimentacyjnych , które to zgodnie z art.135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zależą od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.


W świetle powyższego, roszczenia o zmianę wysokości zasądzonych alimentów przysługuje każdemu opiekunowi prawnemu, który w uzasadniony sposób wykaże wzrastające potrzeby swoich małoletnich pociech. Postępowanie dowodowe w tej sprawie ma charakter porównawczy tego, co było podstawą ustalenia alimentów w sprawie poprzedniej, z tym, co jest w sprawie wytoczonej na podstawie art. 138 KRO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych