Czy spadek dziedziczy się z długami?

Spadek obejmuje nie tylko majątek, ale i zobowiązania. Jeśli przyjmuje się spadek, to można odziedziczyć również długi. Obowiązuje zasada odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, odpowiada za nie tylko do wysokości przejętego majątku. Można zrzec się dziedziczenia, ale można tego dokonać wyłącznie za życia spadkodawcy i przy jego udziale. Czynność ta polega na spisaniu aktem notarialnym umowy przez niedoszłego spadkobiercę z przyszłym spadkodawcą. Spisanie takiego aktu, powoduje, iż spadkobierca w świetle prawa traktowany jest, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku.

Po śmierci spadkodawcy można odrzucić spadek. Jest na to pół roku od dnia dowiedzenia się o tytule  powołania do spadku. W razie gdyby ktoś nie zdążył, można jeszcze uchylić się od skutków nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie z powodu błędu (braku wiedzy o długach)…

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych