Kiedy jest wina przy rozwodzie ?

Wina przy rozwodzie nie musi być orzekana przez Sąd, jednak często rozwodzący się małżonkowie chcą tego, aby udowodnić coś drugiej stronie. Na początku swojej kariery zawodowej tłumaczyłem, że musi być 100 % winy jednej ze stron. Jeśli jest nawet 99 % procent winy jednej, a tylko 1 % winy drugiej strony, sąd orzeknie winę z obu stron. Jak wskazał w jednym wyroku Sąd Najwyższy, orzeczenie rozwodu  winy obu stron nie oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Kilkunastoletnia praktyka i doświadczenie w sprawach rozwodowych zweryfikowały ten pogląd. Nie zawsze tak jest…


Sprawa jest prostsza, gdy w grę wchodzi, nadużywanie alkoholu, znęcanie się psychiczne lub fizyczne, zdrada. Jeżeli nie występuje żadna z tych sytuacji lub nie występuje w przypadku obu stron, wszystko zależy od dowodów. Odpowiednie poprowadzenie postępowania dowodowego (które w przypadku wniosku o orzeczenie winy musi być przeprowadzone) może doprowadzić do orzeczenia przez Sąd winy tylko jednej strony, nawet gdy wydawać by się mogło, że nie jest to takie oczywiste. 

Zauważyć należy, że Sąd rozstrzyga o winie za rozpad małżeństwa jeżeli żąda tego chociażby tylko jeden z małżonków. Nie musi być w tym zakresie wniosku obu stron, ani zgody drugiej strony. Jeżeli więc np. strona powodowa złoży wniosek o orzeczenie rozwodu winy strony pozwanej, to nie ma sensu by w odpowiedzi strona pozwana wnosiła o nie orzekanie o winie, bo i tak sąd musi to zrobić.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych