Czy radca prawny też może prowadzić sprawę o rozwód?

Tak, również radca prawny może reprezentować stronę w sprawie o rozwód. Jest tak od 2007 roku, kiedy otwarto radcom prawnym furtkę do prowadzenia spraw rodzinnych. Niestety w społeczeństwie cały czas panuje błędne przeświadczenie (wynikające prawdopodobnie z historii zawodu adwokata i radcy prawnego), że jak rozwód, to adwokat. Niestety, bo w wielu takich przypadkach radca prawny mógłby okazać się tańszy i lepszy.

Faktem jest, że momencie utworzenia zawodu radcy prawnego (w dniu 13 grudnia 1961 r. – Rada Ministrów wydała uchwałę w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych), uprawnienia radców prawnych były o wiele mniejsze niż adwokatów, bowiem sprowadzały się do obsługi głównie przedsiębiorstw i banków państwowych. Niemniej, na skutek działań samorządu radców prawnych z biegiem lat, radcowie prawni uzyskiwali uprawnienia do prowadzenia kolejnych rodzajów spraw sądowych. 

Ostatnią różnicą do niedawna była jeszcze możliwość reprezentacji w sprawach karnych. Również to się jednak zmieniło. Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni mogą więc także występować jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostają w stosunku pracy. Aktualnie więc oba te tytuły zawodowe (adwokat i radca prawny) są równoważne, znajdują się pod ochroną prawną i uprawniają do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych przed wszystkimi sądami, w każdego rodzaju sprawach (karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych itd.).

W związku z tym, że obecnie jedyną realną różnicą pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi jest możliwość zatrudnienia radców na umowę o pracę (radca prawny nie może wtedy brać udziału w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy), coraz głośniej mówi się o połączeniu obydwu zawodów w jeden. Polska jest bowiem jednym z niewielu państw w Europie gdzie mamy do czynienia z takim dualizmem zawodów prawniczych.

Podsumowując, stwierdzić należy, że w sprawie o rozwód pomóc może nie tylko adwokat, ale również radca prawny. Warto o tym pamiętać.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych